Sorgdrager bepleit databank Europol voor kinderporno

STOCKHOLM, 28 AUG. Minister Sorgdrager (Justitie) is voorstander van de oprichting van een internationale databank, waarin alle gegevens over kinderporno worden opgeslagen. Ze zei dat gisteren in Stockholm bij de opening van een congres over seksuele exploitatie van kinderen. Volgens de minister kunnen ook DNA-profielen van daders in dat bestand worden opgenomen.

De Europese politieorganisatie Europol is volgens Sorgdrager de aangewezen instantie om een dergelijke databank op te zetten. De databank zou voor alle lidstaten van de Europese Unie toegankelijk moeten zijn, zowel voor het invoeren als voor het raadplegen van gegevens. Mocht deze zaak niet geregeld zijn op het moment dat Nederland voorzitter wordt van de Europese Unie (de tweede helft van volgend jaar), dan zal Sorgdrager zelf met voorstellen komen.

Sorgdrager zei niet bang te zijn dat lidstaten van de Unie dwars gaan liggen bij een dergelijke taakuitbreiding van Europol. Bij de oprichting waren de lidstaten het oneens over de vraag of werkzaamheden van Europol beoordeeld moesten worden door het Europese Hof van Justitie. “Er wordt ook al samengewerkt op het gebied van drugs, mensenhandel en autodiefstal, dus ik zie niet in waarom dat bij kinderporno niet zou kunnen”, aldus de minister.

Sorgdrager kwam niet met nieuwe Nederlandse wetgeving op het gebied van sekstoerisme vanuit het Westen naar Derdewereldlanden, een belangrijk onderwerp op het congres. Een aantal hulporganisaties pleit daarvoor omdat de bestaande wetgeving onvoldoende of onwerkbaar zou zijn. Zo valt in de praktijk moeilijk te voldoen aan de eis dat het vergrijp niet alleen in Nederland maar ook in het Derdewereldland zelf strafbaar moet zijn. In een aantal landen ontbreekt wetgeving voor seks met minderjarigen.

Sorgdrager ziet hierin nog geen aanleiding de regels aan te passen. “Laten we eerst eens kijken hoe er met bestaande wetgeving te werken valt, voordat we iets veranderen. In de landen waar de meeste sekstoeristen uit Nederland naartoe gaan zijn wel voldoende bepalingen die zulke contacten verbieden.”

Ook het aanstellen van zogeheten liaison-officieren in Zuidoost-Aziatische landen, die zich specaal op het sekstoerisme richten acht Sorgdrager vooralsnog niet nodig. Volgens de minister zijn de liaison-officieren in Bangkok, die zich veelal met drugs bezighouden, zeer goed in staat ook het sekstoerisme te behandelen. Een vertegenwoordiger van de Nederlandse afdeling van de hulporganisatie Terre des Hommes reageerde teleurgesteld op het standpunt van Sorgdrager: “Dit is leeg, loos en laf”.

Bij de opening van het congres werd stilgestaan bij het jongste zedenschandaal in België. Ter herdenking van alle slachtoffers van seksueel misbruik werd een minuut stilte in acht genomen.