Rechtse intellectuelen

Met meer sympathie dan instemming, heb ik het artikel van Guido Goossens (14 augustus) over het tekort aan rechtse intellectuelen in Nederland gelezen. Ik vind het lovenswaardig, dat een jonge filosoof de moed heeft rechts niet synoniem te stellen met mentale achterlijkheid.

Maar ik deel niet zijn mening dat er hier slechts weinig intellectuelen zijn die rechtse opvattingen koesteren. Uiteraard is het van groot belang te definiëren wat men onder rechtse opvattingen verstaat... In ieder geval een wijd scala dat zich uitstrekt van religieus conservatisme tot liberaal kapitalisme. De uitersten van die scala: fascisme, racisme, fundamentalisme, communisme, vallen buiten het kader van het intellectuele gedachten-goed.

Misschien is het ook niet overbodig - maar minder eenvoudig - aan te geven wie men tot de intellectuelen wil rekenen. Ik zal een poging wagen: iemand met een goed ontwikkeld verstand, die in staat is zelfstandig, dat wil zeggen niet geremd door enigerlei indoctrinatie, na te denken. Los van de vraag of er in Nederland dan nog veel intellectuelen overblijven, neem ik aan dat de meerderheid van hen in de rechtse hoek wordt aangetroffen. Helaas, een zwijgende meerderheid, monddood gemaakt door de luidruchtige, spraakmakende media; maar toch niet helemaal!

De rechtse intellectuelen van Nederland moeten denk ik, Guido Goossens dankbaar zijn voor zijn poging hen uit hun winterslaap te wekken...

    • D.E. Mendes de Leon