Overleg over nieuwe Cao voor metaalsector stukgelopen

ROTTERDAM, 28 AUG. De onderhandelingen voor een nieuwe CAO in de metaalsector zijn vannacht afgebroken. De bonden en de werkgeversorganisatie FME-CWM konden het niet eens worden over de loonsverhoging en de bijdrage aan een nieuw op te richten werkgelegenheidsfonds. Ook over de VUT-regeling wist men geen overeenstemming te krijgen.

Er is geen nieuwe afspraak gemaakt om de onderhandelingen voort te zetten. De voorbereidingen voor de stakingen die voor 16 september zijn aangekondigd gaan volgens de Industriebonden FNV en CNV gewoon door. De CAO-onderhandelingen voor de 180.000 werknemers in de grootmetaal hebben enige maanden stilgelegen. Gistermiddag is het overleg op uitnodiging van FME-CWM hervat op het kantoor van de werkgeversvereniging in Zoetermeer.

Een akkoord leek binnen handbereik te komen toen de vakbonden hun eis voor een 36-urige werkweek lieten vallen. In plaats daarvan zal er een fonds worden opgericht voor werkgelegenheidsprojecten op bedrijfstakniveau, waaraan alle bedrijven een financiële bijdrage zullen leveren. Ondernemingen die met bonden afspraken maken over werkgelegenheid, krijgen hun bijdrage terug. Vervolgens bleken de partijen het niet eens te kunnen worden over de bijdrage: FME-CWM bood 0,3 procent van de loonsom (30 miljoen per jaar), de bonden eisten 0,8 procent.

Ook de geboden loonsverhoging is volgens de bonden te laag. FME-CWM wil de lonen tussen 1 juni 1996 en 1 april 1998 met 3,95 procent verhogen. Bovendien zouden de werknemers op 1 oktober 1996 een eenmalige bijdrage van een half procent krijgen. De vakbonden houden vast aan hun looneis van drie procent per jaar.

Bij de VUT-regeling (in de grootmetaal SUM geheten) liep het spaak op de eis van de werkgevers nu al af te spreken eind volgend jaar de toetredingsleeftijd te verhogen van 60 naar 61 jaar. Ook in de metaal moet deze regeling zo snel mogelijk versoberd worden, blijkt uit een rapport dat vakbonden en werkgevers voor de zomer gezamenlijk hebben opgesteld. De vakbonden willen het komend jaar gebruiken om een nieuwe regeling op te stellen, waarbij iedere werknemer individueel spaart voor een vervroegd pensioen. FME-CWM is akkoord, maar stelde gisteren de eis dat volgend jaar met de bezuinigingen wordt begonnen, ook als er nog geen nieuwe regeling is.

Alleen op het terrein van de vergoeding bij ziekte hebben de vakbonden naar eigen zeggen winst geboekt. FME-CWM weigerde aanvankelijk in de nieuwe CAO een bepaling op te nemen dat werknemers bij ziekte het volledige salaris doorbetaald krijgen. De werkgeversvereniging wilde maximaal 85 procent betalen, maar is inmiddels akkoord gegaan met volledige doorbetaling.