OLV-toren Amersfoort nu 'nulpunt'

AMERSFOORT, 28 AUG. De Onze Lieve Vrouwe-toren in Amersfoort krijgt een kunstzinnige markering. De toren is het nulpunt van de landmeetkunde.

Het Kadaster heeft Amersfoort de markering, die in de vloer van de kerk wordt verwerkt, aangeboden wegens de voltooiing van de restauratie van de toren.

Het Kadaster moet een stelsel van coördinaatpunten meten en instandhouden. Die punten zijn de basis van al het landmeetkundig werk in Nederland. De spits van de OLV-toren vormt het oorspronkelijk nulpunt van het stelsel van de Rijksdriehoekmeting.

Met behulp van coördinaatpunten kan de precieze ligging van objecten vastgelegd worden, zodat ze op de kaart kunnen worden afgebeeld.

Er zijn in Nederland 6000 punten waarvan de coördinaten precies door de Rijksdriehoekmeting (RD) zijn bepaald. Meestal zijn die punten torenspitsen of bronzen bouten die zijn ingemetseld in muren van gebouwen. Als die niet in de buurt zijn, maakte het kadaster gebruik van ingegraven betonnen zuilen, zogenoemde RD-stenen.

Het Kadaster controleert de gemarkeerde punten regelmatig. Een kerktoren kan bijvoorbeeld gerestaureerd of verzakt zijn waardoor de bekende coördinaten van het punt niet meer kloppen.

De gegevens van de RD-punten liggen allemaal vast op lijsten en kaarten.

Staatssecretaris Tommel (ruimtelijke ordening) onthult op 7 september de markering in de kerk. (ANP)