Leider Unita geen vice-president

BAILUNDO, 28 AUG. Jonas Savimbi, leider van de Angolese rebellenbeweging Unita, heeft een aanbod van president Dos Santos om vice-president te worden afgewezen.

Wel accepteerde Savimbi een uitnodiging van Dos Santos voor een ontmoeting volgende maand over het vredesproces.

Unita sloot vorig jaar een vredesakkoord met de regering na een burgeroorlog die ruim twintig jaar had geduurd.