Kabinet eens over hogere accijns: Extra geld 750 miljoen voor CO2-maatregelen

DEN HAAG, 28 AUG. Het kabinet trekt 75O miljoen gulden uit voor maatregelen om de uitstoot van kooldioxide (CO) tegen te gaan. De accijns op benzine wordt vanaf 1 juli 1997 met elf cent verhoogd, inclusief BTW en inflatiecorrectie stijgt de prijs met vijftien cent per liter. Voor de aanpak van files komt twee miljard gulden beschikbaar.

Dat is gisteren in de ministerraad besloten. De accijns op diesel en LPG wordt met respectievelijk vijf en acht cent verhoogd, inclusief BTW en inflatiecorrectie valt de stijging een cent hoger uit.

Het extra geld voor CO2-beleid is een gevolg van tegenvallende cijfers. In de periode 1990-1995 is de uitstoot van dit belangrijkste broeikasgas met zeven procent gestegen, zo heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekend.

Deze cijfers werden gisteren door minister De Boer (VROM) in de ministerraad gepresenteerd. Het kabinet is gebonden aan een CO2-vermindering met drie procent in het jaar 2000, vergeleken met de situatie in 1990. Binnen het kabinet hebben vooral De Boer en Wijers (Economische Zaken) gepleit voor extra geld om de CO2-doelstelling te halen. Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) wilde 2,7 miljard voor filebestrijding, zij krijgt nu twee miljard.

De extra CO2-uitstoot is niet te wijten aan economische groei, want die is even hoog als geraamd. De energiecentrales blijken meer kolen en olie te verstoken dan gedacht. Verder is sprake van meer zware industrie, meer vrachtverkeer en meer uitstoot door de glastuinbouw dan waarop gerekend was.

Een interdepartementale werkgroep gaat nu bekijken welke maatregelen kunnen worden genomen om de CO2-uitstoot zo snel mogelijk te beperken. Gedacht wordt aan meer zogeheten warmte-krachtkoppeling (elektriciteitsopwekking waarbij restwarmte nuttig gebruikt wordt) en besparingen op energiegebruik.

Volgens een woordvoerder moet het “een pakket met een maximale technologische en economische spin-off” worden. Eerder bezuinigde het kabinet op subsidies voor de ontwikkeling van energie-technologie.

De opbrengst van de accijnsverhoging, ongeveer 800 miljoen gulden op jaarbasis, wordt gebruikt om de houderschapsbelasting te verlagen. Voor personenauto's die op benzine rijden wordt die belasting met 123 gulden verlaagd, voor bestelauto's bedraagt de verlaging 178 gulden en voor motorfietsen 31 gulden. De belasting voor dieselauto's gaat met 98 gulden omlaag, voor auto's op LPG 188 gulden.

Pagina 18: 'Verhoging is gewoon autootje pesten'

Zo wordt volgend jaar de houderschapsbelasting voor personenauto's die op benzine rijden met 123 gulden verlaagd, voor bestelauto's bedraagt de verlaging 178 gulden en voor motorfietsen 31 gulden. De belasting voor dieselauto's gaat met 98 gulden omlaag. Het tarief voor auto's met een lpg-instalatie bedraagt 188 gulden naar beneden, en 438 gulden voor een moderne lpg-installatie.

Met de verhoging van de accijnzen wil het kabinet het autogebruik verminderen. Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) wilde de prijs voor benzine met een kwartje verhogen.

Het kabinet sluit een verdere verhoging van de accijnzen niet uit, maar wil die alleen doorvoeren wanneer ook in Duitsland en België de brandstofprijzen worden verhoogd. Met de Duitse en Belgische regering gaat het kabinet overleggen over verdere maatregelen die het autogebruik moeten verminderen.

De fracties van PvdA en D66 hebben positief gereageerd op het besluit. De VVD wil de verhoging koppelen aan een accijnsverhoging in Duitsland en België, zodat het voor automobilisten in de grensstreek niet goedkoper wordt om over de grens te gaan tanken. De VVD beroept zich daarbij op het regeerakkoord.

In het regeerakkoord hebben PvdA, VVD en D66 afgesproken dat een verhoging van de brandstofaccijnzen wordt doorgevoerd “indien de ontwikkelingen in de buurlanden daartoe ruimte bieden”. Na afloop van de ministerraad maakte premier Kok vrijdag duidelijk dat Nederland een verhoging van de accijnzen niet laat afhangen van het buitenland.

De grootste oppositiepartij CDA typeert de accijnsverhoging als “dom en onverstandig”. Met 'de 15 cent van Jorritsma' verminder je niet het autogebruik, meent woordvoerder Reitsma, omdat het openbaar vervoer “geen volwaardig alternatief” biedt. “Het is gewoon autootje pesten”.