Interpolis ziet nettowinst flink stijgen

De netto winst van verzekeraar Interpolis over de eerste helft van dit jaar bedraagt 109 miljoen gulden, tegen 66 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De winststijging van 65 procent is gerealiseerd bij een toename van de omzet met 8 procent tot 2,5 miljard gulden.

De winststijging is vooral te danken aan de verbeterde resultaten bij de schadeverzekeringen. In de eerste helft van vorig jaar werd daar slechts 20 miljoen guldenverdiend, terwijl dat het afgelopen halfjaar 68 miljoen guldenwas. De directie schrijft de resultaatsverbetering toe aan het uitblijven dit jaar van grote stormen en een hogere winst bij de autoverzekeringen, het zorgenkindje van veel maatschappijen. Het resultaat van de levensverzekeringen steeg minder snel van 80 miljoen naar 86 miljoen gulden.

De directie voorziet voor 1996 als geheel een winst “aanmerkelijk” hoger ligt dan vorig jaar. In september betrekt Interpolis een nieuw kantoorpand in Tilburg.