Digitale videodisc is vertraagd

ROTTERDAM, 28 AUG. De digitale videodisc (DVD) komt waarschijnlijk pas volgend jaar op de markt. Dat is een streep door de rekening van een aantal grote elektronicafabrikanten, waaronder Philips, dat de opvolger van de compact disc al dit jaar had willen introduceren.

Het Japanse Sony, dat met Philips optrekt in de ontwikkeling van DVD, maakte gisteren op de multimedia-beurs Cebit Home in Hannover bekend op z'n vroegst komend voorjaar DVD uit te brengen. Philips sprak eerder de verwachting uit dit jaar met DVD-apparatuur en -programmatuur te komen, maar onthoudt zich nu van concrete voorspellingen.

Nog geen maand geleden braken Philips en Sony met acht andere ondernemingen in een dispuut over de verkoop van DVD-octrooien. “Om verdere vertraging van de DVD-introductie te voorkomen” besloten beide concerns alvast te beginnen met licentieverlening.

Belangrijke oorzaken van de uitgestelde introductie zijn aanhoudende discussie over octrooien, maatregelen tegen illegaal kopiëren van DVD-software (films, computerprogrammatuur) en technische details. Met name de Amerikaanse filmindustrie, een belangrijke software-leverancier, ligt dwars. Zonder haar medewerking wordt succesvolle introductie van DVD lastig, zoniet onmogelijk.

Jan Oosterveld, de Philips-directeur belast met DVD, noemde het tegenover het Financieele Dagblad van belang te voorkomen dat de introductie te haastig geschiedt. “Daarvoor is DVD te belangrijk voor de branche.” Digitale videodisc heeft een veel grotere capaciteit voor opslag van computerdata, beeld en geluid dan de huidige generatie cd's. De markt voor DVD wordt op vele miljarden geschat.

Philips presenteerde gisteren in Hannover zijn Flat TV, een amper tien centimeter platte tv met een schermbreedte van 107 centimeter, die volgend jaar op de markt komt. De muur-televisie krijgt een adviesprijs mee van zo'n 22.000 gulden.