Corsica door golf van aanslagen getroffen

BASTIA, 28 AUG. Bomexplosies hebben vanmorgen op het Franse eiland Corsica aanzienlijke schade veroorzaakt bij een belastingkantoor in Prunelli di Fiumorbu in het noorden. Bij een explosie in Ajaccio werd de auto van de Franse minister van Justitie verwoest. De afgelopen twee weken zijn op Corsica twintig bommen ontploft bij overheidsgebouwen. Daarbij raakte een klein aantal mensen licht gewond. In alle gevallen was de schade aanzienlijk.

Een belangrijke oorzaak van de golf explosies is volgens de Franse politie de beëindiging door een militante groepering van een staakt-het-vuren dat zij met rivaliserende groepen en met de overheid overeen was gekomen. De 'historische vleugel van het front voor nationale bevrijding van Corsica' besloot vorig weekeinde de wapens weer op te nemen. Als gevolg hiervan zijn niet alle aanslagen gericht tegen de Franse overheid.

Een betrekkelijk jonge groep, het Front Rebellu, heeft andere groeperingen die strijden voor een grotere autonomie en zelfs onafhankelijkheid van het eiland opgeroepen de gelederen te sluiten. Het Front Rebellu heeft sinds het begin van dit jaar bekendheid gekregen door aanslagen op politieposten. De groep heeft opgeroepen Franse doelen op het vasteland te treffen.

De Franse regering sluit elke dialoog met de groepen uit. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Debré kan de regering “geen enkele oproep tot opstand accepteren”. De Franse regering heeft wel besloten de economische positie van het eiland te versterken. Een van de plannen om de economische bedrijvigheid op het eiland te vergroten is van Corsica een belastingvrije zone te maken. De regering is daarover in overleg met de Europese Unie. (AFP, AP)