Winst van Heidemij stijgt 'fractioneel'

Ingenieursbureau Heidemij heeft in de eerste helft van dit jaar een winst behaald van 12,4 miljoen gulden. Dat is een fractie beter dan in de eerste twee kwartalen vorig jaar, toen er een nettoresultaat uit de bus rolde van 12,2 miljoen gulden. Voor geheel 1996 handhaaft de Raad van Bestuur de verwachting dat het nettoresultaat zal uitkomen op het niveau van 1995 (27 miljoen gulden).

De omzet steeg in de afgelopen periode met 21 procent tot 510 miljoen gulden. Deze groei is voor het grootste deel afkomstig van acquisities in België, Frankrijk en Spanje. De autonome groei bedroeg slechts 4 procent.Het bedrijfsresultaat steeg met 20 procent tot 21,3 miljoen gulden. Lagere inkomsten van niet-geconsolideerde deelnemingen en een hogere belastingdruk zorgden voor de bescheiden toename van de nettowinst.

De marktontwikkelingen in de gebieden waar Heidemij actief is, lopen sterk uiteen. De Nederlandse markt op het gebied van de infrastructuur trok verder aan. Ook de markt voor vastgoedinformatie vertoonde een sterke groei. De milieumarkt stabiliseerde zich met een accentverschuiving van onderzoek naar sanering.

In Duitsland en de Verenigde Staten staan de zaken er minder goed voor. De Duitse markt kampt nog steeds met aanhoudende investeringsbeperkingen van de centrale en lokale overheden. Die veroorzaken in combinatie met de stagnerende economie een verdere neerwaartse druk op de infrastructuur- en milieumarkt. In de Verenigde Staten leidt het uitblijven van nieuwe wetgeving en verminderde controle op naleving van milieuregels tot een verdere verkrapping van de milieumarkt.