Winst HBG daalt licht tot 53 miljoen

RIJSWIJK, 27 AUG. De winst van de Hollandsche Beton Groep (HBG), het grootste bouwconcern van Nederland, is in het eerste half jaar van 1996 licht gedaald. HBG maakte vanmorgen bekend dat de halfjaarwinst is afgenomen van 55 miljoen in de eerste helft van 1995 tot 53 miljoen gulden.

HBG rekent erop dat de winst in het tweede half jaar hoger uitkomt dan in het eerste, zodat de netto winst over geheel 1996 naar verwachting “een lichte stijging te zien zal geven”. Over geheel in 1995 bedroeg de winst 104 miljoen gulden. Op de Amsterdamse effectenbeurs steeg het aandeel HBG met 9 gulden tot 315 gulden.

Bestuursvoorzitter N. de Ronde Bresser toonde zich vanmorgen tevreden over de winstdaling, vooral omdat de buitengewone baten het eerste half jaar veel minder opleverden dan vorig jaar. De verkoop van de laatste tranche Volker Stevin-aandelen bracht in 1995 in totaal 30,6 miljoen gulden op. In het eerste half jaar van 1995 bracht die verkoop per saldo 15 miljoen gulden in het laatje, terwijl in de eerste half jaar van 1996 de buitengewone baten slechts 4 miljoen gulden hebben opgeleverd. “Tegen deze achtergrond is de winst redelijk op peil gebleven”, zei De Ronde Bresser.

Dat de winstdaling beperkt is gebleven, is allereerst te danken aan de stijging van het bedrijfsresultaat met 17 procent tot 69 miljoen gulden. De baggeractiviteiten waren opnieuw lucratief, maar de stijging is volgens HBG te danken aan bedrijfsonderdelen die uit het verlies zijn gekomen zoals de woningbouwer Intervam. In Duitsland waar een omvangrijke bouwproject in Berlijn de dochter Raulf Bau zwaar in de verliezen heeft geduwd is een reorganisatie doorgevoerd, die “enkele honderden arbeidsplaatsen heeft gekost”. De al jaren tobbende staal- en constructiedochter HCG moet volgend jaar aan de winst gaan bijdragen.

Voorts profiteerde HBG van een vermindering van de belastingdruk, waardoor het netto bedrijfsresultaat zelfs met 44 procent toenam tot 57 miljoen gulden. De volledige verklaring daarvoor kon HBG vanmorgen niet geven. “Het heeft te maken met het feit dat we in landen met een hoge belastingdruk, zoals in Groot-Brittannië en vooral Duitsland, weinig of geen winst hebben gemaakt. Aan de andere kant hebben we met bagger en activiteiten buiten Europa relatief veel winst gemaakt in landen, waar je gewoonlijk minder belasting betaalt”, zei D. Sinnighe Damsté, de financiële man in de raad van bestuur. HBG verwacht in de toekomst meer belasting te moeten betalen dan de huidige 17, 18 procent. Dat hangt ook samen met het verwachte herstel in Groot-Brittannië en Duitsland, de belangrijkste markten voor HBG naast Nederland. In Nederland gaat het nu “redelijk”, maar in de twee ander landen is de situatie nu “minder gunstig” volgens HBG. “Engeland zit nu op een dieptepunt, in Duitsland wordt een herstel verwacht in 1997”, zei De Ronde Bresser.