WATERSNOOD

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) is niet bereid beperkingen in de vergoeding van bedrijfsschade door de watersnood van januari/februari 1995 van tafel te vegen. De beperkingen zijn eerder door minister Dijkstal opgelegd.

Fungerend president mr. B. Kiewiet van het beroepscollege wees vrijdag de eis van het Centraal Boekhuis in Culemborg van de hand, dat ook de aanzienlijke transportkosten vergoed wil zien die het in eigen beheer heeft moeten maken bij de ontruiming op 1 februari 1995. Eerder had de Stichting watersnood bedrijven Nederland 1995 deze onkostendeclaratie al afgewezen. (ANP)