MKB hekelt grote lokale lastenstijging

DEN HAAG, 27 AUG. De lokale belastingen en heffingen voor bedrijven zijn in de periode 1993-1996 met bijna twintig procent gestegen. De stijging bedroeg afgelopen jaar gemiddeld zes procent.

Dat blijkt uit een onderzoek van MKB-Nederland waarvan de resultaten vanmorgen zijn gepubliceerd.

Voorzitter Wijnolst van de werkgeversvereniging voor het midden- en kleinbedrijf hekelt de lokale lastenstijging, omdat deze haaks staat op het beleid van de rijksoverheid waarbij de belasting- en premiedruk juist wordt verminderd. In deze kabinetsperiode heeft het rijk de lasten voor burgers en bedrijfsleven met ongeveer acht miljard gulden verminderd.

MKB-Nederland schat de stijging van de lokale belastingen en heffingen voor bedrijfsleven en burgers op 1,5 miljard gulden over de afgelopen twee jaar. Staatssecretaris Vermeend (Financiën) heeft onlangs een werkgroep geïnstalleerd die precies gaat uitrekenen hoe groot de lokale lastenstijging voor het bedrijfsleven is.

Het overhevelen van taken van de rijksoverheid naar de lokale overheden mag niet leiden tot regionale lastenstijgingen, vindt MKB-Nederland. “Het doel van het decentralisatiebeleid van de rijksoverheid is verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de overheidsorganisatie te leggen, waarbij wordt aangenomen dat lagere overheden efficiënter en goedkoper kunnen werken.”

Volgens de onderzoekers laten ondernemers meer dan in het verleden de keuze van hun vestigingsplaats afhangen van de lokale lasten. Tussen 1993 en 1996 zijn veertien van de vijftien onderzochte belastingen en heffingen gestegen, slechts één gedaald. De daling van de onroerend zaakbelasting (OZB) wordt teniet gedaan door hertaxatie van woningen en bedrijfspanden. Volgens de onderzoekers wordt per saldo 18 procent meer betaald voor deze belasting.

De grootste stijgingen van lokale heffingen en belastingen in de periode 1993-1996 vonden plaats bij de afvalstoffenheffing (35 procent), precario (34 procent), rioolrechten (33 procent) reinigingsrechten (29 procent) en toeristenbelasting (29 procent). Uit het onderzoek blijkt dat grote gemeenten gemiddeld “flink duurder” zijn dan de middelgrote gemeenten.