Miljoenenstrop industriepark werd verzwegen

HEERENVEEN, 27 AUG. Het aan te leggen Internationaal Bedrijvenpark Friesland, beter bekend als het megapark bij Heerenveen, zit met een miljoenenstrop. Er is een tekort van 3,7 miljoen gulden op een begroting van ruim 47 miljoen. Bovendien staat het college van B en W onder vuur van de raad, omdat het gat niet gemeld is.

In mei werd het bestemmingsplan van het 80 hectare grote industriepark vastgesteld door de raad, in de veronderstelling dat de financiering rond was. Nu blijkt dat het college het begrotingstekort maandenlang verzwegen heeft. Een verwachte Europese subsidie van 15 miljoen viel lager uit: 'Brussel' gaf een lagere bijdrage van 11,3 miljoen.

Het college lichtte de raad hierover niet in, maar diende een subsidieverzoek in bij het ministerie van Economische Zaken, om de EG-tegenvaller te kunnen opvangen. Het betreft hier een aanvraag in het kader van de Stimuleringsregeling Regionale Economische Activiteiten (Stirea), waarvoor landelijk 50 miljoen beschikbaar is, maar waarop 45 gemeenten aanspraak maken. Afgelopen dinsdag riepen Leefbaar Heerenveen, GroenLinks, Frysk Nasjonale Partij (FNP) en de collegepartijen VVD en D66 een extra raadsvergadering bijeen. Het college overleefde de aanval. Het legde uit dat ze er vanuit was gegaan dat het geld er zou komen, maar besefte fout te hebben gehandeld. De collegeleden boden excuses aan, die door een meerderheid van de raad werden aanvaard.

Afgesproken is dat de raadsleden in een commissievergadering op 16 september volledige opening van zaken krijgen. Rond die datum wordt ook de uitslag van de Stirea-subsidieaanvraag verwacht. Maar P. Monen van Leefbaar Heerenveen wil weten wat er nu gaat gebeuren als de Stirea-subsidie uitblijft. De aanleg van een megapark in Heerenveen riep drie jaar geleden felle protesten uit. Veel Friezen zagen weinig heil in een grootschalig industrieterrein in een overwegend landelijk gebied.

De provincie beklemtoonde echter dat, gezien het banenverlies in de landbouw, nieuwe werkgelegenheid in Friesland broodnodig was. Het megapark zou op den duur werk opleveren voor tussen de 1500 en 2000 mensen. De tegenstanders vreesden echter aantasting van de leefbaarheid. Er werden 13.000 protesthandtekeningen verzameld en de partij Leefbaar Heerenveen werd opgericht. Overigens stemde een kleine meerderheid van 51,3 procent tijdens een in 1995 gehouden referendum in met de aanleg van het megapark.