GAK bezuinigt tot 2000 met 210 miljoen

DEN HAAG, 27 AUG. Het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) bezuinigt de komende drie jaar in totaal 210 miljoen gulden, een kostenreductie van 12 procent. Omdat 68 procent van de kosten opgaan aan personeel zullen de komende vier jaar 5.000 van de huidige 15.000 arbeidsplaatsen verdwijnen. Dit blijkt uit het plan van aanpak om de uitvoeringsorganisatie klaar te maken voor een bestaan als commerciële organisatie.

Per 1 januari 2000 lopen de contracten van het GAK met de bedrijfsverenigingen af. Vanaf die datum is concurrentie tussen uitvoeringsinstellingen (uvi's) toegestaan en kunnen nieuwe partijen toetreden. Volgens algemeen directeur G.J. Veentjer van GAK Nederland BV, dat samen met GAK Holding BV onder de GAK Groep NV een structuurvennootschap vormt, kan de nieuwe concurrent ook uit de hoek van de overheid komen. “Een opdrachtgever zou de inning van de premie zo bij de Belastingdienst onder kunnen brengen”, aldus Veentjer in het personeelsblad van het GAK.

Niet alleen de Belastingdienst maar ook verzekeringsmaatschappijen en de bestaande uitvoeringsorganisaties (behalve het GAK: Cadans voor de detailhandel en de gezondheidszorg, SFB voor de bouw en GUO voor agrarische en vleeswarensector) zullen na 1 januari 2000 om de uitvoeringsmarkt vechten. Volgens Veentjer zijn opdrachtgevers, de bedrijfsverenigingen, zich nu al aan het oriënteren op die markt. Het GAK is in zijn huidige vorm niet klaar voor de concurrentieslag, meent Veentjer, en daarom moet zijn organisatie kleiner maar efficiënter worden.

GAK is veruit de grootste van de zogenoemde uvi's. Voor dertien van de achtien bedrijfsverenigingen verzorgt het GAK de uitvoering van sociale verzekeringen, WW, WAO, Toeslagenwet en de Ziektewet. Uit het jaarverslag van het GAK over 1995 bleek dat de werknemers van de 184.000 aangesloten werkgevers zich ruim 2,3 miljoen keer ziek meldden. In 524.000 gevallen keerde het GAK uit, iets meer dan de 498.517 AAW/WAO-uitkeringen, een daling van 3.4 procent. In 1995 waren gemiddeld 248.000 aangesloten werknemers werkloos, een kostenpost van 5,7 miljard gulden.