C.K. Bakker

C.K. Bakker (52) wordt korpschef van de regiopolitie Gelderland-Midden. Bakker, nu nog werkzaam in de korpsleiding van de regio Rotterdam-Rijnmond en daar onder meer belast met bestrijding van drugsoverlast, volgt J. Siepel op, die op 1 oktober landelijk coördinator loopbaanbeleid wordt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.