Blinden makkelijker op gewone scholen

DEN HAAG, 27 AUG. Het wordt makkelijker gehandicapte kinderen onderwijs te laten volgen op een gewone basisschool of middelbare school. Ouders kunnen met ingang van 1 augustus 1998 zelf bepalen of de overheidssubsidie voor deze kinderen aan speciale scholen wordt betaald of aan gewone scholen zodat ook deze scholen aangepaste lessen kunnen geven.

Deze maatregel kondigt staatsssecretaris Netelenbos (Onderwijs) aan in het vanmorgen gepresenteerde beleidsplan 'De Rugzak'. Hiermee neemt Netelenbos de aanbevelingen over van de commissie Rispens die haar in oktober vorig jaar adviseerde. Het voorstel heeft betrekking op onder anderen blinde, dove en meervoudig gehandicapte kinderen en zeer moeilijk lerende kinderen. Vorig jaar waren dat bijna 35.000 scholieren. Tot nu toe hebben alleen speciale scholen recht op subsidie voor aangepast onderwijs aan deze leerlingen.

De staatssecretaris verwacht dat een kwart van de gehandicapte leerlingen de speciale school inruilt voor een gewone school. Om de leegloop van speciale scholen op te vangen stelt Netelenbos verplichte fusies voor. Vanaf 2002 moeten de huidige elf schoolsoorten en de 338 betrokken scholen voor speciaal onderwijs samenvoegen tot zogenoemde expertisecentra, van vijf verschillende typen.

Nu gaat omstreeks 15 procent van de kinderen met een handicap naar een gewone school. Daarbij gaat het met name om dove scholieren en kinderen met het syndroom van Down, in de volksmond mongooltjes genoemd. Gemakkelijk gaat dat niet. Zo moet elk jaar opnieuw geld worden aangevraagd voor de benodigde extra begeleiding en weigeren scholen soms hun medewerking.

Het voorstel van Netelenbos verplicht scholen niet een gehandicapte leerling onderdak te bieden. Pas wanneer ouders en school overeenstemming hebben bereikt keert het ministerie de school het extra geld uit. Onafhankelijke commissies van onderzoek, verspreid over tien regio's, beoordelen of een kind in aanmerking komt voor de speciale financiering.

Naar analogie van de gezondheidszorg noemt Netelenbos haar maatregel een 'persoonsgebonden budget'. In de gezondheidszorg krijgen patiënten die zorg behoeven zelf geld om zorg 'in te kopen'. In het onderwijs geeft het budget ouders meer vrijheid een school voor hun kind te kiezen. Verder wil Netelenbos de leerplicht invoeren voor kinderen met een handicap.