Voorstel Zalm en Vermeend: Accijns op benzine dubbeltje verhogen

DEN HAAG, 26 AUG. Om de impasse in het kabinet over de accijnsverhoging op brandstof te doorbreken, stellen minister Zalm (VVD) en staatssecretaris Vermeend (PvdA) van Financiën voor om de benzine-accijns op 1 juli 1997 met een dubbeltje te verhogen.

Een verdere verhoging willen de bewindslieden laten afhangen van accijnsverhogingen in de buurlanden Duitsland en België.

Het voorstel van Financiën wordt morgen besproken in de ministerraad in het kader van de besprekingen over de mobiliteit. VVD-minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) wil de accijnzen voor benzine met een kwartje verhogen. De accijns op diesel en LPG zou met respectievelijk tien en acht cent moeten worden verhoogd. Financiën heeft geen nieuwe voorstellen gedaan ten aanzien van de accijnsverhoging op diesel en LPG.

Met de accijnsverhogingen wil het kabinet het gebruik van de auto afremmen. De accijnsverhoging wordt volledig gecompenseerd door een verlaging van de motorrijtuigenbelasting. Een verhoging met meer dan een dubbeltje zou volgens Financiën tot gevolg hebben dat veel automobilisten in de grensstreek in het buitenland gaan tanken waardoor pomphouders en fiscus inkomsten derven. Een verdere verhoging willen Zalm en Vermeend daarom laten afhangen van accijnsverhogingen in Duitsland en België.

In het regeerakkoord hebben PvdA, VVD en D66 twee jaar geleden afgesproken dat een verhoging van de “brandstofaccijnzen zullen worden doorgevoerd, indien de ontwikkelingen in de buurlanden daartoe ruimte bieden”. Na afloop van de ministerraad nuanceerde premier Kok vrijdag deze afspraak. Hij maakte duidelijk dat Nederland een verhoging van de accijnzen niet laat afhangen van het buitenland.

VVD-Kamerlid P. Hofstra heeft er gisteren voor Radio-1 voor gepleit dat D66-minister Wijers (Economische Zaken) en Jorritsma bij de oliemaatschappijen nagaan of de benzineprijs niet omlaag kan. Hij wees erop dat de benzine in Nederland vaak tien tot vijftien cent duurder is dan in Duitsland en België. Volgens hem ligt dat niet alleen aan de accijnzen maar wellicht ook aan prijsafspraken tussen de oliemaatschappijen. Volgens Economische Zaken bestaan deze niet. “Eind jaren tachtig is er een uitgebreid onderzoek gedaan naar vermeende prijsafspraken tussen oliemaatschappijen. Die waren er niet en we hebben geen enkele reden om aan te nemen dat die prijsafspraken nu wel zouden bestaan”, aldus een woordvoerder.