THE ECONOMIST

Twee artikelen wijdt The Economist aan Clinton en beide eindigen met een vraagteken. Het commentaar is getiteld Which Bill Clinton? en het omslagartikel Second-term Clinton? De positie van de zittende Amerikaanse president is sterk, vindt het Britse weekblad, maar Clinton heeft een handicap: zijn beleid is niet erg consistent.

The Economist ziet twee terreinen waarop Clinton zou kunnen demonstreren dat hij inmiddels een gerijpt politicus is. Het eerste is de economische politiek. Hij zou Dole's verwijten, dat de economie niet snel genoeg groeit, rustig moeten weerleggen: een snellere groei is mogelijk, zou hij moeten zeggen, maar dat kan niet zonder pijn en het moet niet overijld gebeuren. Het tweede terrein is moeilijker: buitenlandse politiek. Niet alleen is dat traditioneel het domein van de Republikeinen, ook is daar, meer dan elders, consistentie van groot belang. De wereld moet weten wat het aan Amerika heeft en de Amerikanen moeten weten waarvoor ze belasting betalen en hun levens wagen.