Stellingen

Wie kalm is in panieksituaties, is traag van begrip.

R. KIEWIET, Rijksuniversiteit Groningen

Als de (geestelijke) gezondheidszorg op dezelfde wijze georganiseerd wordt als het (basis)onderwijs, is het raadzaam niet meer ziek te worden.

J. DEKKER, Universiteit van Amsterdam

Eigenwijsheid bestaat slechts in aanwezigheid van andermans vermeende wijsheid.

R. VAN DIJK, Universiteit van Amsterdam

Instellingen die van maandag tot vrijdag van tien tot vier open zijn horen niet in een werkende samenleving thuis.

J.P. SCHANSTRA, Rijksuniversiteit Groningen