Rühe: IFOR wordt opgevolgd door kleinere vredesmacht

BONN, 26 AUG. De NAVO blijft ook volgend jaar met een vredesmacht in Bosnië aanwezig, al zal die met 20.000 man beduidend kleiner zijn dan IFOR en een geheel nieuw mandaat moeten krijgen.

Dat heeft de Duitse minister van Defensie, Volker Rühe, gezegd in een gisteren gepubliceerd vraaggesprek met het blad Bild am Sonntag.

Het was de eerste keer dat een hooggeplaatste politicus van een NAVO-land zich zo stellig in het openbaar uitlaat over de vraag wat er gaat gebeuren als op 20 december het eenjarige mandaat van de NAVO-vredesmacht in Bosnië, IFOR, verstrijkt. Algemeen wordt aangenomen dat een volledig vertrek van de NAVO uit Bosnië grote risico's met zich meebrengt en mogelijk zelfs leidt tot het oplaaien van de strijd. Aan de andere kant houden de NAVO-landen, en dan vooral de Verenigde Staten, strikt vast aan de afgesproken terugkeer van IFOR. De Amerikaanse president Clinton kan zich uit binnenlands-politieke overwegingen - er staan verkiezingen voor de deur - niet veroorloven het verblijf van Amerikaanse grondtroepen in Bosnië te verlengen.

Volgens minister Rühe zal de NAVO zich binnenkort uitspreken over een nieuwe, afgeslankte vredesmacht als opvolger van IFOR. Dat zal een van de belangrijkste gespreksthema's zijn op de bijeenkomst van de ministers van Defensie van de NAVO in het Noorse Bergen, op 25 en 26 september. Een belangrijke vraag betreft de deelname van de Verenigde Staten aan die strijdmacht. De Europese NAVO-landen staan op die Amerikaanse deelname; ze voelen niets voor een nieuwe NAVO-strijdmacht als de Amerikaanse deelname beperkt blijft tot luchtsteun of een buiten Bosnië gelegerde snelle interventiemacht. Dat scenario doet de Britten, Fransen en Spanjaarden te zeer denken aan de onfortuinlijke ervaringen met de VN-vredesmacht Unprofor. Toen drongen de Amerikanen vanaf de zijlijn voortdurend aan op harde actie van een strijdmacht waar ze zelf geen deel van uitmaakten.

De uitlatingen van Rühe in Bild am Sonntag sluiten aan bij onofficiële mededelingen die sinds juli zijn gedaan door bronnen binnen de NAVO. Daarin heet het dat een beslissing over een kleinere opvolger van IFOR al is genomen door de belangrijkste landen van de NAVO. IFOR bestaat uit 53.000 zwaar bewapende manschappen. Volgens de officieuze bekendmakingen wordt de nieuwe strijdmacht 15.000 tot 20.000 man sterk, zal die minder zwaar bewapend zijn, maar wel uitgebreide luchtsteun krijgen en bovendien worden gesteund door een snelle interventiemacht die in een buurland wordt gelegerd.

In het gesprek met Bild am Sonntag pleitte Rühe voor de aanhouding van oorlogsmisdadigers ná de Bosnische verkiezingen van 14 september. Met die arrestaties zou de geloofwaardigheid van de NAVO moeten worden hersteld, zo betoogde hij. Volgens Rühe is die geloofwaardigheid geschaad “door de coëxistentie van oorlogsmisdadigers en de internationale vredesmacht”. (AFP)