Pedofilie

Na lezing van het artikel 'Pedofilie is niet altijd seksueel misbruik' (21 augustus) rijst de vraag waarom dit interview is geplaatst. De stelling dat een pedofiele relatie een positief effect op een kind kan hebben (aldus Theo Sandfort in genoemd interview) is toch al lang oude koek, die ons, al of niet in een wetenschappelijke verpakking, in de loop der jaren door de media regelmatig is opgediend?

Ik ken Sandfort niet maar ga er vanuit dat zijn bedoelingen goed zijn en dat zijn werkwijze verantwoord is. Toch weet ieder weldenkend mens, daar hoef je geen wetenschapper voor te zijn, dat in een seksuele relatie tussen volwassene en kind nooit sprake van echte vrijwilligheid van het kind is. Het kind zal uiteindelijk altijd de grote verliezer zijn.

Mijn verontwaardiging betreft het tijdstip van plaatsing: alhoewel ik weet dat niet alle kinderverkrachters en handelaren in kinderporno pedofielen zijn (en andersom) is het voor mij onbegrijpelijk dat u onder de koppen 'Pedofilie is niet altijd seksueel misbruik' en 'Jongeren vinden pedofiele relatie soms leuk' een dergelijk artikel juist aan de vooravond van de begrafenis van de twee Belgische meisjes, beiden slachtoffer van een vrouwen- en kinderverkrachter- en handelaar in kinderporno in de krant zette.

    • Jeanneke Kootte