Nieuwe vakbond in de maak

DEN HAAG, 26 AUG. Nederland krijgt hoogstwaarschijnlijk een nieuwe vakbond met een half miljoen leden. Vier bestaande FNV-bonden, de Industrie-, Diensten-, Vervoers- en Voedingsbond, zullen worden opgeheven en opgaan in de nieuwe organisatie. Officieel moet dit besluit nog worden bekrachtigd door de vier bondsraden, bestaande uit leden, maar de kans op een fusie van de vier bonden wordt door betrokkenen “heel groot” geacht.

Vanochtend heeft het bestuur van de Vervoersbond FNV (75.000 leden) zich beraden over opheffing van de bond. Het bestuur van de Voedingsbond (60.000 leden) zal zich eind deze week uitspreken. De Industriebond (een kwart miljoen leden) en de Dienstenbond (bijna honderdduizend leden), waren het al eens over een fusie. De voorzitters van deze beide bonden, B. van der Weg en M. Spanjers, hebben vorige week een brief naar de Vervoers- en de Voedingsbond gestuurd met het verzoek zich ook op te heffen.

Afgelopen vrijdag is er overleg geweest tussen de voorzitters van de betrokken bonden. De voorzitter van de Vervoersbond FNV, W. Waleson, zou zich daarbij voorstander hebben betoond van deelname aan de nieuw op te richten bond. Een meerderheid van zijn bestuur zou hiermee instemmen. Ook het bestuur van de Voedingsbond zou volgens betrokkenen in meerderheid voor fusie zijn.

Inmiddels heeft zich ook de Bouw- en Houtbond (166.000 leden) gemeld als mogelijke fusiepartner. Voorzitter M. Spanjers van de FNV Dienstenbond vindt deelname van de bouwbond om organisatorisch-technische redenen echter ongewenst. Op 9 september zal een extra vergadering van de voorzitters van alle FNV-bonden duidelijkheid moeten geven over de toekomstige structuur van Nederlands grootste vakorganisatie. Op 10 september zal de FNV Dienstenbond besluiten zichzelf op te heffen.

    • Frank van Empel