Lebed zoekt steun voor plan regeling Tsjetsjenië

MOSKOU, 26 AUG. Aleksandr Lebed zoekt vandaag in Moskou steun voor plannen voor een politieke oplossing van het conflict in Tsjetsjenië. In Tsjetsjenië zelf houdt het door hem bereikte staakt-het-vuren nog steeds redelijk stand, ondanks een incident dat overigens gemakkelijk uit de hand had kunnen lopen.

Lebed sprak vanmorgen met premier Tsjernomyrdin en hoopt later vandaag president Jeltsin te ontmoeten. Gisteren, toen Lebed na overleg met de leiding van de rebellen onverwachts naar Moskou terugvloog, zei hij een aantal jurische aspecten te willen bespreken. De generaal b.d., die in twee weken meer hoop op vrede heeft kunnen wekken dan andere Russische vertegenwoordigers in de twintig maanden daarvoor, maakte duidelijk dat zijn consultaties in Moskou ook tot doel hebben onvoorwaardelijke steun te verwerven voordat verreikende beslissingen worden genomen. “Er zijn veel mensen in Moskou die zitten te wachten tot ik een document teken dat zij kunnen afkeuren.”

Al spoedig nadat Lebed eerder deze maand tot Jeltsins afgezant inzake Tsjetsjenië was benoemd bleek dat hij als ambitieus politicus door collega's in Moskou wordt gewantrouwd en dat hij, uitgerust met onduidelijke bevoegdheden, door de generaals aan het front niet zomaar wordt gehoorzaamd.

Vorige week talmde ook Jeltsin met het uitspreken van steun voor Lebeds vredespogingen. Donderdag zei hij “niet helemaal tevreden” te zijn over zijn persoonlijke gezant en vrijdag weigerde hij hem te ontmoeten. Pas vrijdagavond laat wist Lebed telefonisch tot Jeltsin door te dringen. Volgens het persbureau Tass steunde de president 'al met al' het werk van Lebed. De woordvoerder van de president verklaarde de aanvankelijke kritiek uit het feit dat de president donderdag nog niet op de hoogte was van Lebeds vorderingen.

In Grozny liep de spanning gisteren even op nadat Tsjetsjeense strijders een Russische eenheid hadden ontwapend. De commandant van de Russische troepen in Tsjetjsenië, generaal Tichomirov, zegde direct een ontmoeting met de Tsjetsjeense legerleider Maschadov af, omdat hij niet wilde meedoen aan “kat-en-muis-spelletjes”. De Tsjetsjenen boden daarop hun excuses aan, zeiden dat de strijders in kwestie een afvallige groep vormden en beloofden de wapens terug te bezorgen. Tichomirov zou nu vanmiddag met Maschadov spreken, onder andere over gemeenschappelijke patrouilles door Grozny.

Zowel van Russische als van Tsjetsjeense zijde is gesuggereerd dat een compromis over de status van de deelrepubliek uiteindelijk kan worden gevonden in een referendum, dat dan pas op de langere termijn zal worden gehouden. Aldus blijft Tsjetsjenië deel van Rusland, zoals Moskou wil, maar ligt onafhankelijkheid in het verschiet, zoals de rebellen verlangen. Premier Tsjernomyrdin zei gisteravond dat 'het volk' moet beslissen. Hij onderstreepte dat Tsjetsjenië deel van Rusland hoort te zijn. “Maar wanneer, hoe en met welke status? Het is essentieel dat niet nu te beslissen.”

    • Hans Nijenhuis