Landen zuidelijk Afrika eens over vrijhandelszone

Leiders van landen in zuidelijk Afrika hebben dit weekeinde een akkoord bereikt over de eerste vrijhandelszone in de regio. De overeenkomst, die de afspraken volgt zoals die zijn vastgelegd bij de Wereldhandelsorganisatie WTO, voorziet in een stapsgewijze afschaffing van handelsbeperkingen binnen een periode van acht jaar.

De ondertekening door de staatshoofden vond plaats in Maseru, de hoofdstad van Lesotho, tijdens de zestiende jaarvergadering van de SADC, de organisatie waarin de landen samenwerken. Tot de SADC behoren Zuid-Afrika, Swaziland, Mozambique, Lesotho, Botswana, Namibië, Zimbabwe, Zambia, Angola, Malawi, Tanzania, en Mauritius. Volgens de Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela, die het voorzitterschap overnam van Ketumile Masire, de president van Botswana, hebben tien van de twaalf lidstaten het stuk ondertekend. Welke twee landen zich niet akkoord hebben verklaard zei hij niet, maar diplomaten stelden dat een van de twee Angola is. Dit land zou om technische redenen van ondertekening hebben afgezien.