Kort geding over salariëring van topambtenaar

AMSTERDAM, 26 AUG. De ambtenarenbond Abva/Kabo spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam. Inzet van het geding is de manier waarop de gemeente de nieuwe directeur van het Gemeente Vervoerbedrijf (GVB) wil aanstellen.

De bond vindt dat hij onder het heersende arbeidsvoorwaardenbeleid moet vallen. Volgens de gemeente kunnen de afspraken met kandidaat A. Testa niet volgens het gemeentelijk arbeidsvoorwaardenbeleid worden gerealiseerd. Naar verluidt gaat Testa 3,5 ton per jaar verdienen.