KORT GEDING

De ambtenarenbond AbvaKabo spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam. De dagvaarding gaat de deur uit als het college van b en w morgen besluit de nieuwe directeur van het Gemeentevervoerbedrijf aan te stellen volgens afwijkende arbeidsvoorwaarden. Bestuurder T. Overtoom bevestigde dat vanmorgen.

Vorige week al beschuldigde AbvaKabo de gemeente van het omzeilen van de arbeidsvoorwaarden. Amsterdam wil de nieuwe directeur aanstellen op de voorwaarden die gelden voor directeuren van dochterondernemingen, en hem vervolgens “uitlenen” aan het GVB. Zodoende is het mogelijk een hoger salaris te bieden dan wanneer hij rechtstreeks in dienst treedt van de gemeente. De bedragen die circuleren, variëren van 3,5 tot 4 ton.