Justitie biedt De Beaufort nieuwe baan

ROTTERDAM, 26 AUG. De Haarlemse hoofdofficier van justitie L. de Beaufort heeft van minister Sorgdrager (Justitie) een andere baan binnen het openbaar ministerie aangeboden gekregen. De Beaufort heeft het aanbod in overweging genomen, aldus bronnen op het departement van Justitie.

De Beaufort had afgelopen woensdag een gesprek met Sorgdrager over de resultaten van het onderzoek van de Amsterdamse procureur-generaal Ficq over het functioneren van OM-leden tijdens de IRT-affaire. In dat onderzoek concludeert Ficq dat zijn opereren in die zaak de rechtspositie van de Haarlemse hoofdofficier van justitie niet heeft aangetast.

Het Haarlemse parket speelde een cruciale rol in de IRT-affaire omdat het politieduo Langendoen en Van Vondel, dat tienduizenden kilo's softdrugs op de markt bracht, veelal werkte onder leiding van Haarlemse officieren van justitie. De Beaufort heeft tegenover Ficq echter aannemelijk kunnen maken dat hij daarvan nauwelijks op de hoogte was en dat hij geen verantwoordelijkheid draagt voor deze, volgens de parlementaire enquetecommissie-Van Traa, uit de hand gelopen opsporingsmethoden.

Sorgdrager probeert echter momenteel toezeggingen aan de Tweede Kamer na te komen om schoon schip te maken bij het openbaar ministerie. Daarvoor heeft zij het plan opgevat mensen binnen het OM te laten rouleren. Ontslag is daarbij niet aan de orde. Bronnen op het departement bevestigen dat de minister ook probeert een nieuwe baan voor De Beaufort te vinden. De Haarlemse hoofdofficier van justitie heeft echter nog geen definitief antwoord gegeven op de overplaatsing die de minister met hem voor ogen staat.

Komende donderdag en vrijdag hebben minister Sorgdrager en haar ambtenaren gesprekken met zeven andere officieren van justitie die door Ficq zijn onderzocht. Onder hen bevinden zich de OM-leden die volgens Ficq de belangrijkste fouten in de IRT-affaire hebben gemaakt, de oud-IRT-officieren van justitie Van der Veen en Van Capelle. De laatste is inmiddels naar Groningen is overgeplaatst, de verwachting is dat ook Van der Veen een andere baan binnen het OM krijgt aangeboden.

Minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) stelt pogingen in het werk ook een roulatie bij de hoofdcommissarissen van politie te bewerkstelligen. Hij stuit daarbij op problemen omdat enkele cruciale korpschefs eisen stellen die hij vooralsnog niet heeft kunnen nakomen.