Helft bedrijven heeft collectieve voorziening ANW-gat

Bijna de helft (48 procent) van de Nederlandse bedrijven heeft een collectieve voorziening getroffen ter reparatie van het ANW-gat. Met ingang van 1 juli is de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) vervangen door de nieuwe Algemene Nabestaanden Wet (ANW). Afhankelijk van persoonlijke omstandigheden leidt de nieuwe ANW tot een behoorlijke korting of zelfs tot een volledig wegvallen van de ANW-uitkering.

Het Amsterdamse onderzoeksbureau Quest heeft deze zomer een representatief onderzoek gehouden onder het Nederlandse bedrijfsleven. Het onderzoek is schriftelijk uitgevoerd onder 2.000 personen die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met de besluitvorming rond collectieve personeelsvoorzieningen.Slechts een kwart van de bedrijven die nu nog geen ANW-gatvoorziening heeft, is van plan dit op korte termijn alsnog te doen. Opmerkelijk is dat in de non-profit-sector (overheid en semi-overheid) bijna tweederde van de instanties geen collectieve ANW-gatregeling heeft.