Groei bij kredietverlening; Rabobank ziet winst fors stijgen

AMSTERDAM, 26 AUG. De Rabobank heeft in het eerste half jaar de netto winst met 21,5 procent zien stijgen, vooral dankzij de groei bij de kredietverlening en de handel op de financiële markten. De winst kwam uit op 853 miljoen gulden, tegen een winst van 702 miljoen gulden in de eerste zes maanden van 1995.

De Rabobank temperde vanmorgen bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers de verwachting voor de rest van 1996. Het tweede halfjaar zal naar verwachting beter zijn dan dat in 1995 (winst 725 miljoen gulden). “Een winstsprong als die in het eerste halfjaar zit er echter niet in”, zegt bestuursvoorzitter H. Wijffels in een toelichting. “Het herstel is vorig jaar al in de tweede helft begonnen, waardoor het resultaat in de tweede helft van 1996 slechts ietsje beter zal zijn. In elk geval wordt 1996 een mooi jaar.”

Met de toename van de winst blijft de Rabo in het spoor van de twee andere grote Nederlandse financiële instellingen, de bank ABN Amro en bankverzekeraar ING, die over de eerste zes maanden hun winst zagen stijgen met respectievelijk 36 en 28 procent. “De groei in de financiële sector is uitbundig. We zijn er nog niet helemaal achter hoe het komt dat klanten èn meer sparen, èn meer beleggen èn meer lenen”, zegt Wijffels.

De kredietverlening kreeg vooral een impuls van particulieren, die op grote schaal hypotheken afsloten bij Rabo, de grootste verstrekker van hypotheken in Nederland. Per saldo sloten klanten 6,6 miljard gulden meer hypotheek-leningen af.

De groei van het rentebedrijf was ook volledig verantwoordelijk voor ook de rente-inkomsten op, met 10,9 procent tot 3,4 miljard gulden. In de eerste helft van 1995 bedroeg de stijging nog slechts 0,2 procent tot 3,1 miljard gulden. De rentemarge verbeterde per saldo niet, al werd een “jarenlange trend van fors onder druk staande rentemarges tot staan gebracht”.

De financiële markten, die in het eerste half jaar fors in beweging zijn geweest, tekenden voor de procentueel meest spectaculaire groeicijfers. De toegenomen aan- en verkopen van effecten door klanten stuwden de effectenprovisie met 62,1 procent op tot 167 miljoen gulden, terwijl de bank in de handel voor eigen rekening de winst verdubbelde tot 117 miljoen gulden. De lopende overname van Robeco door Rabo heeft volgens Wijffels niet geleid tot een verlegging van de geldstromen tussen de twee instellingen. “Je kunt constateren dat er nu geen geld meer naar beleggingsfondsen stroomt”, zegt Wijffels, die verwacht dat de overname eind september, begin oktober wordt afgerond. Het verzilveren van koerswinsten is volgens Rabo een belangrijke oorzaak dat de hoeveelheid spaargeld bij de bank is toegenomen, van 158,5 tot 175,5 miljard gulden.

Wijffels toonde zich vanmorgen weinig verheugd over de ontwikkelingen bij de chipkaarten voor het betalingsverkeer. Vorige week liet ING weten de betaalautomaten gratis geschikt te zullen maken voor de chipper, de concurrent van de chipcard waaraan onder meer Rabo werkt. “Ze zetten in een advertentie datgene wat wij al gingen doen”, zegt Wijffels. “Ik vind het merkwaardig dat Nederland er niet in slaagt om één systeem te ontwikkelen, waar dat in het buitenland wel lukt. Overleg is er voortdurend, maar het haalt niet veel uit.”