Drugscircuit moet nu zelf grondstoffen bereiden

Vorig jaar trad de Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën in werking. De Economische Controle Dienst noemt deze wet “een belangrijk instrument in de bestrijding van de drugsproduktie.” Maar criminelen zitten ook niet stil.

ROTTERDAM, 26 AUG. Het illegale circuit bereidt in toenemende mate zelf de grondstoffen voor het produceren van xtc en amfetamine. Dat constateert de divisie Centrale Recherche Informatie (CRI).

Vroeger werden die grondstoffen, zogeheten 'precursoren' zoals Benzyl-Methyl-Keton (BMK) en Piperonyl-Methyl-Keton (PMK), vaak kant en klaar in het buitenland gekocht. Door het in werking treden van de Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën (WVMC) is dit riskant geworden. Drugsproducenten gaan er daarom steeds vaker toe over de 'precursoren' zelf te bereiden. Ze maken daarbij gebruik van stoffen die ook voor vele legale doeleinden worden gebruikt. Zo blijft het moeilijk om verdachte transacties van chemicaliën te herkennen.

Vorige week werd voor de rechtbank van Rotterdam zes jaar geëist tegen een man die in het bezit was van een grote hoeveelheid sassafrasolie. Uit sassafrasolie kan via een aantal tussenstappen PMK, de belangrijkste precursor van xtc, worden gemaakt.

Toch is het bezit van de stof niet strafbaar en zijn flesjes sassafrasolie gewoon verkrijgbaar bij de drogist. Het openbaar ministerie moest daarom op grond van telefoontaps aannemelijk maken dat de man, werkzaam in de reformindustrie, voorbereidingen trof voor een overtreding van de Opiumwet.

Volgens de Rotterdamse officier van justitie F. Westerbeke kon de verdachte, die elf vaten van tweehonderd liter van dit natuurprodukt in bezit had, hiervan voor honderdvijftig miljoen gulden aan xtc-pillen maken. Een voormalig producent van xtc bevestigt dat “een beetje laborant” tweeduizend pillen xtc uit één liter sassafrasolie kan slaan.

In reformwinkels kost 30 milliliter sassafras officinalis van het merk Chi ongeveer vijftien gulden. De etherische of aromatische olie is volgens de bijsluiter onttrokken aan “een heilige plant van de indianen in Florida” en zou een “vriend van de niet-rokers” zijn. De olie kan puur worden gebruikt, dan wel worden toegevoegd aan “koudgeperste plantaardige olie”. Het middel kan ook verlichting brengen bij jeugdpuistjes en insectenbeten.

De CRI heeft in samenwerking met het gerechtelijk laboratorium (GL) in Rijswijk een overzicht van 250 chemische stoffen gemaakt die de politie in staat moet stellen chemicaliën te herkennen die gebruikt worden bij de drugsbereiding. Volgende maand is dit overzicht beschikbaar. Sassafrasolie staat niet op de lijst, maar safrol wel. Sassafrasolie bevat tussen de 80 en 90 procent safrol.

De '250 stoffen'-lijst is zo opgesteld dat opsporingsambtenaren snel kunnen zien waarvoor de in een verdacht laboratorium gevonden stoffen bedoeld kunnen zijn. Op de lijst bevinden zich de precursoren van illegale drugs. Daarnaast staan er onder meer katalysatoren, oplos- en droogmiddelen op de '250 stoffen'-lijst. De lijst informeert de opsporingsambtenaar welke gevaren een stof biedt en voor welk legaal en illegaal doel de stof kan dienen.

Zo is aceton volgens deze lijst zowel van nut bij het oplossen van vetten als bij bereiding van cocaïne, heroïne, amfetamine, lsd en andere drugs. Vergunningen voor het voorhanden hebben van stoffen die onder de WVMC vallen, worden verleend door de economische controledienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken en in het bijzonder door de centrale dienst voor de in- en uitvoer (CDIU) in Groningen. Volgens een juridisch medewerker van de CDIU is voor bezit van of handel in sassafrasolie geen vergunning nodig en hoeven transacties niet gemeld te worden.

Een woordvoerder van de CRI erkent dat er “legio mogelijkheden” blijven bestaan om aan de grondstoffen voor chemische drugs te komen. Maar hij denkt niet dat het zin heeft stoffen zoals sassafrasolie ook maar aan de lijst verdachte chemicaliën toe te voegen. “Dat kan je de industrie niet aandoen. Je moet daarom blijven onderzoeken of iemand voorbereidingshandelingen treft om de Opiumwet te ontduiken. Daarom is de uitspraak in deze zaak zo belangrijk.”

    • Hans Moll