Drs. H.W. Lulofs

Drs. H.W. Lulofs zal per 1 september terugtreden als voorzitter directie van Stichting de Baak Management Centrum VNO-NCW.

Per genoemde datum bestaat de directie uit Drs. E.H. Halbertsma en Drs. H.G. Starren. Beiden vervullen thans reeds de functie van statutair directeur.