Drs. G.J.W.M. Helming

Drs. G.J.W.M. Helming treedt per 1 november bij Transavia in dienst als directeur Marketing & Sales. Hij volgt in deze functie Drs. Hans Bakker op. Helming is afkomstig RedBand Venco waar hij werkzaam was als Commercieel Directeur.