DIE ZEIT

Drie onderzoekers van de universiteit in Bielefeld waarschuwen in Die Zeit voor het ontstaan van een ondoorzichtige 'parallelsamenleving' van een religieus-politieke islamitische minderheid in Duitsland.

Zij ontdekten dat Turkse jongeren in de Bondsrepubliek zich “re-islamiseren”: ze oriënteren zich in toenemende mate op islamitische organisaties en blijken ontvankelijker te worden voor radicale politieke ideologieën. Niemand kan de gevolgen overzien, maar de risico's mogen niet onderschat worden, aldus de onderzoekers. Want als jonge Turken zich in toenemende mate aangetrokken voelen tot islamitisch-fundamentalistische verenigingen dan roept dat de vraag op in hoeverre zij het Duitse sociale en politieke systeem reeds de rug hebben toegekeerd. In een desintegrerende samenleving groeit het gevaar dat religie voor politieke doeleinden wordt benut, aldus de Bielefelders.