CBS: vertrouwen in economie gegroeid

DEN HAAG, 26 AUG. Het vertrouwen van consumenten en producenten in de economische ontwikkeling is verder verbeterd. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vanmorgen heeft gepubliceerd.

Uit de resultaten van het maandelijkse conjunctuuronderzoek van augustus blijkt dat het oordeel van consumenten over het economisch klimaat ongewijzigd is, maar hun bereidheid om produkten te kopen is toegenomen.

Het vertrouwen van de consumenten in de economie onderging eerder dit jaar een flinke daling, waarna een krachtig herstel volgde. Op dit moment lijkt er enige stabiliteit op te treden. Vooral de vragen over de eigen financiële situatie beantwoordt de consument steeds positiever.

Het producentenvertrouwen - dit is een samenstelling van verwachte produktie en oordelen over de orderpositie en voorraden gereed produkt - is in juli gestabiliseerd. Dit wijst erop dat de ondernemers minder pessimistischzijn gestemd dan in het begin van 1996. Met name de verwachte produktie voor de komende drie maanden speelt hierin een belangrijke rol. De ondernemers voorzien een toename van de bedrijvigheid in augustus, september enoktober. In voorgaande jaren gaven de ondernemers in de conjunctuurtest industrie van het CBS steeds aan dat zij een stabilisatie van de produktie in deze maanden verwachtten.