Accijnsverhoging benzine en tabak zit VVD niet lekker

DEN HAAG, 26 AUG. Jos van Rey is gisteren ziek thuis gekomen van het jaarlijkse VVD-weekeinde in Garderen. Sinds hij in 1982 lid werd van de VVD-fractie, is hem dat nog nooit overkomen. “Op de tocht gezeten in het hotel waar we zaten”, zegt hij schouderophalend. Bij terugkeer in Roermond wachtte het Kamerlid een stapeltje brieven dat hem niet meteen beter maakte.

Boze benzinepomphouders en andere burgers protesteerden bij hem tegen op handen zijnde accijnsverhogingen op benzine en tabak.

De besluitvorming in het kabinet over de komende Miljoenennota blijkt de VVD-achterban in de onderbuik te hebben geraakt. De vette koppen van De Telegraaf hebben hun uitwerking niet gemist. Ook andere liberale Kamerleden zoals Broos van Erp en financieel woordvoerder Hans Hoogervorst melden de ontvangst van verontwaardigde brieven en telefoontjes. Daarin wordt de VVD-fractie nog eens fijntjes herinnerd aan haar afwijzing, vijf jaar geleden, van 'het kwartje van Kok'. Tijdens het VVD-weekeinde waar de nieuwe staatssecretaris van Sociale Zaken Frank de Grave aan de fractie werd gepresenteerd, vormden de accijnsverhogingen dan ook de politieke hoofdschotel. Zo ook voor Van Rey. Sinds hij het blad van de JOVD ooit eens toevertrouwde dat hij volgaarne met zijn BMW “geregeld 160 kilometer per uur” over de Nederlandse snelwegen rijdt, geldt hij als de ongekroonde koning van het automobilisme binnen de VVD-fractie. Tijdens het weekeinde hebben hij en andere VVD-Kamerleden minister van Verkeer Annemarie Jorritsma in “een uiterst plezierig gesprek” nog eens duidelijk gemaakt dat de accijnsverhoging op benzine alleen acceptabel is “als haar ministerie er geen cent van ziet en de hele opbrengst wordt teruggesluisd naar de burger” in de vorm van een verlaging van de motorrijtuigenbelasting. Zo ontkomt de VVD aan de vergelijking met het kwartje van Kok dat rechtstreeks in 's lands schatkist vloeide. Bovendien houdt de VVD-fractie het kabinet aan de afspraak in het regeerakkoord dat een accijnsverhoging alleen geschiedt als de buurlanden Duitsland en België daartoe ook overgaan. Van die andere belastingverhoging, op sigaretten, sigaren en shag, snappen ze bij de VVD al helemaal weinig, zo bleek in Garderen. Was de sigarettensmokkel niet een groeiend probleem in Europa aan het worden? De illegale handel in rookwaren wordt door de accijnsverhoging alleen maar gestimuleerd, denkt midden- en kleinbedrijfexpert Van Erp. “In Berlijn staat nu al op bijna elke hoek van de straat een Vietnamees die illegale sigaretten verkoopt. Dat wordt straks alleen maar erger”, aldus Van Erp. Collega Van Rey heeft vooral medelijden met de Nederlandse man in de straat: “Ik snap niet hoe de PvdA die altijd zegt voor de gewone man op te komen, akkoord kan gaan met die accijnsverhoging op shag.”

Beiden beklemtonen dat de accijnsdiscussie op geen enkele manier de sfeer tijdens het weekeinde heeft bedorven of de relatie tussen minister Jorritsma en de VVD-fractie heeft verslechterd. Ook financieel woordvoerder Hoogervorst zegt: “Annemarie heeft nog steeds een enorm krediet in de fractie.”

    • Kees Versteegh