Willekeur

De minister van Onderwijs heeft besloten studenten onder de Nederlandse medaillewinnaars op de Olympische Spelen in Atlanta, die een premie hebben gekregen van NOC*NSF niet te korten op hun studiebeurs (15 augustus).

Met deze vrijstelling wijkt de minister af van de bestaande regelgeving. Dat wordt als volgt gemotiveerd: het gaat hier om sportbeoefenaars 'die met hun uitzonderlijke topprestaties een premie hebben verdiend waarop zij van tevoren niet konden rekenen.'

Hoe ging het ook alweer met de hoogbegaafde gymnasiaste Meike Vernooy, die door haar uitzonderlijke topprestatie een premie had verdiend - namelijk toelating tot de Erasmus Universiteit - waarop zij van tevoren niet kon rekenen (vanwege haar te hoge lotnummer). Diezelfde minister was er toen als de kippen bij om haar de premie te ontnemen. Over willekeur gesproken...

    • Betty Ackermann