Vliegtuiglawaai

In de berichtgeving over de stijging van het aantal klachten over vliegtuiglawaai rond Schiphol werd op 15 augustus - maar ook al eerder in NRC HANDELSBLAD - gewag gemaakt van een 'harde kern' van klagers. Door het gebruik van deze term dreigt de krant naar mijn oordeel de klagers te criminaliseren en de aandacht af te leiden van de veroorzakers van het vliegtuiglawaai.

Interessanter dan de klagers is het om te weten te komen welke luchtvaartmaatschappijen de harde kern vormen van de geluidsoverlast. Bij navraag bij de Commissie Geluidshinder Schiphol werd mij meegedeeld, dat dit inzicht bekend is, maar dat 'deze informatie geheim is en door de Commissie niet gepubliceerd mag worden'. Mogelijk dat NRC HANDELSBLAD met een beroep op de WOB deze informatie wel kan verkrijgen en kan publiceren: van minder anonimiteit verwacht ik minder lawaai.

Op basis van (gedwongen periodieke) persoonlijke waarnemingen sluit ik niet uit, dat met name de gerenommeerde Nederlandse luchtvaartmaatschappijen zich allerlei vrijheden veroorloven qua vlieghoogte en vliegroute. Zij worden hierin ook niet belemmerd: er ontbreekt wetgeving die zware financiële sancties in het vooruitzicht stelt bij overtreding van spelregels in het vliegverkeer.

    • A. Vermeulen