Tom Cruise

De Amerikaanse acteur Tom Cruise (33) is aan een dergelijke rechtszaak nog niet toegekomen. Hij moet vooralsnog strijden tegen beweringen dat hij helemaal geen vader kan worden.

Twee weken geleden eiste hij via een Amerikaanse rechter 60 miljoen dollar schadevergoeding van het Duitse tijdschrift Bunte, omdat dit had geschreven dat Cruise onvruchtbaar was. Aanvankelijk hield het blad vol dat Cruise's 'steriliteit' een algemeen bekend feit was, maar vorige week erkende het blad dat de schrijver van het artikel Cruise woorden in de mond had gelegd die de acteur nooit had gebruikt. Bunte excuseerde zich hiervoor en zegde toe dat de betreffende journalist nooit meer voor Bunte zou schrijven. Hierop zag Cruise af van zijn eis.