Toetsenbord (1)

Bram de Boer denkt een slimme oplossing voor de accenten op de computer te geven (NRC HANDELSBLAD, 19 augustus). Afgezien van het feit dat iedere Nederlandse computergebruiker zijn computer in België kan kopen, waar heel gewoon Nederlandse, Franse en Amerikaanse toetsenborden leverbaar zijn, moet ik erop wijzen dat hij het probleem alleen ten dele onderkent.

In Nederland wordt het meest universele toetsenbord, het Amerikaanse, onder meer gebruikt omdat op bijna ieder kantoor stukken in meerdere talen geschreven moeten worden. Zelf schrijf ik bijvoorbeeld op dezelfde computer zowel in het Nederlands als in het Duits, soms ook in het Engels of het Frans. Dan moet ik alle in deze talen voorkomende accenten, Umlauten en speciale letters ter beschikking hebben, en niet alleen de door De Boer beschreven 'dode toets'-accenten.

De dode toetsen volgens De Boer hebben voor mij een aantal ernstige nadelen, namelijk dat de enkele en dubbele aanhalingstekens (' en '') niet meer op de gewone manier te gebruiken zijn, en dat de door hem voorgestelde vervangende Umlauten en trema-letters met het dubbele aanhalingsteken ronduit lelijk zijn.

Dan blijf ik toch liever bij de even gebrekkige manier van Alt- en Ctrl-combinaties voor de door mij het meest gebruikte speciale letters, en een lijstje met Alt+numericals voor de minder vaak gebruikte.

    • Christian Von Klösterlein