Rijksarchief (3)

'Archieven zijn te belangrijk om alleen aan archivarissen te worden overgelaten'. Deze hartekreet van prof. dr. C. Fasseur in NRC Handelsblad van 2 oktober 1993 onderschrijven de medewerkers van het Algemeen Rijksarchief.

Dit wordt extra benadrukt in de hal van het Algemeen Rijksarchief waar, op een prominente plaats, een 'schild' is geplaatst met de mededeling: 'Het Algemeen Rijksarchief is het nationaal geheugen van de Nederlandse samenleving en staat ter beschikking van burgers en bestuur'.

Het artikel over het bewaarbeleid van het Algemeen Rijksarchief vraagt om verduidelijking en aanvulling. De genealogen vormen niet zeventig tot tachtig procent van ons bezoekersaantal, maar circa 45 procent. De angst van prof. Fasseur dat zij het binnenkort moeilijk krijgen als gevolg van het PIVOT-project, is niet terecht. In het kader van het project PEGIN (Persoonsgebonden Informatie) besteedt het Algemeen Rijksarchief juist veel aandacht aan de genealogen en werkt daarbij samen met het Centraal Bureau voor Genealogie. Dit heeft geleid en zal leiden tot nieuwe bronnenpublikaties die veel persoonsgebonden informatie bevatten.

'De oude archivaris was iemand die alles bewaarde', zegt Fasseur. Waar ligt de grens ligt voor 'oud': de achttiende, negentiende of eerste helft van de twintigste eeuw? De 'oude archivaris' heeft het er bovendien dan aardig bij laten zitten. Onze archieven uit voorgaande eeuwen hebben aanzienlijke lacunes die echt niet alleen zijn veroorzaakt door brand.

De stap die Fasseur maakt van de 'oude archivaris' naar het PIVOT-team gaat gepaard met ongenuanceerde kwalificaties. Een groep medewerkers van het Rijksarchief wordt hier geen recht gedaan. Zij zijn ontvankelijk voor kritiek en bijten zich niet vast in ingenomen standpunten. In zijn column in het juninummer van de Nieuwsbrief van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap meldt Fasseur dat het genootschap op korte termijn een bijeenkomst zal organiseren tussen historici en PIVOT-kundigen. Immers 'kan uit wrijving licht ontstaan'. Ik denk dat hij nu heeft gezorgd voor kortsluiting.

    • Dr. J.E.A. Boomgaard
    • Directeur Algemeen Rijksarchief