Normalisering band Kroatië en Joegoslavië

BELGRADO, 24 AUG. Kroatië en Joegoslavië hebben gisteren een akkoord tot wederzijdse erkenning gesloten. Het verdrag, dat in Belgrado door de ministers van Buitenlandse Zaken werd getekend, laat een aantal twistpunten tussen beide landen echter onopgelost.

Met het akkoord komt een einde aan de situatie waarin beide landen alleen betrekkingen onderhielden op het niveau van verbindingsbureaus. “Deze overeenkomst is het fundament van stabiliteit in de regio. Ik geloof dat er een belangrijke stap is gezet op weg naar vrede”, zei de Kroatische minister van Buitenlandse Zaken, Granic, gisteren. De minister begaf zich in een limousine met daarop de Kroatische vlag door Belgrado naar het (door de voormalige Joegoslavische leider Tito gebouwde) 'paleis van de federatie', waar de ondertekening plaatshad. Het was de eerste keer sinds het uiteenvallen van de 'oude' Joegoslavische federatie dat de Kroatische vlag in het openbaar in Belgrado werd getolereerd.

In het akkoord erkent Kroatië, aldus het officiële Joegoslavische persbureau Tanjug, dat het 'nieuwe' Joegoslavië (Servië en Montenegro) vanuit juridisch oogpunt de opvolger is van het 'oude' Joegoslavië van Tito (waarvan ook onder andere Slovenië en Kroatië deel uitmaakten). Volgens diplomaten betekent dit dat het huidige Joegoslavië in internationale organisaties de plaats van het 'oude' Joegoslavië kan innemen en dus niet een officieel verzoek tot toelating hoeft te doen. De verdeling van de goederen van het 'oude' Joegoslavië wordt, aldus bronnen in Belgrado, via bilaterale onderhandelingen geregeld. Beide landen zouden ook onder andere overeenstemming hebben bereikt over maatregelen om vluchtelingen naar hun woonplaats te laten terugkeren.

Belangrijkste twistpunt tussen beide landen is, aldus bronnen in Belgrado, nog steeds het schiereiland Prevlaka in Zuid-Kroatië. Joegoslavië wil Prevlaka, dat door Kroatië wordt beheerst, graag in handen hebben. Vanuit het schiereiland kan de toegang tot de baai van Boka Katorska, de basis van de Joegoslavische marine, worden afgesloten. In het akkoord beloven beide landen de kwestie-Prevlaka “in de geest van het Handvest van de Verenigde Naties” via “onderhandelingen in het kader van goede betrekkingen” te regelen. Volgens Westerse diplomaten resulteert dit overleg waarschijnlijk in een oplossing waarbij Kroatië de soevereiniteit over Prevlaka behoudt maar het schiereiland wordt gedemilitariseerd. (AP, AFP, Reuter)