Krimpende markt oorzaak; Kema schrapt 300 banen, verlies dreigt

ARNHEM, 24 AUG. Het instituut Kema, bekend van onder meer de keuringen van elektrische apparatuur, is van plan driehonderd van de 1180 arbeidsplaatsen in Nederland te schrappen. De ingreep is nodig omdat het bedrijf volgend jaar in de rode cijfers dreigt te komen.

Niet bekend

Aanleiding voor de forse ingreep vormen de financiële resultaten. Voor het instituut was 1994 nog een goed jaar, maar daarna ging het bergafwaarts. Vorig jaar bedroeg de netto winst 5,2 miljoen gulden op een omzet van 245 miljoen.

In de eerste zes maanden van dit jaar is zelfs een verlies van zeven ton geboekt op een omzet van 128 miljoen gulden. Voor 1996 als geheel verwacht de directie nog wel een mager winstje van 1 miljoen gulden, maar voor volgend jaar worden rode cijfers voorspeld.

De vakbond AbvaKabo is tegen gedwongen ontslagen. Volgens de bond sluit de CAO gedwongen ontslagen tot eind volgend jaar uit. Bovendien denkt de bond banen de kunnen redden door de werkweek, momenteel gemiddeld 38 uur, te verkorten tot 36 uur.

Kema, waarvan de aandelen in handen zijn van de energieproduktie- en distributiebedrijven, ziet zijn markt inkrimpen. Bij het grote publiek geniet het instituut bekendheid dankzij het Kema-keurmerk, maar bij dat onderdeel werken slechts 60 mensen. Kema werkt vooral voor de elektriciteitsbedrijven: het bedrijf adviseert bij de bouw van elektriciteitscentrales en de aanleg van hoogspanningskabels.

De laatste jaren heeft Nederland echter te maken met een overproduktie van elektriciteit. Dat komt onder meer doordat grote industrieën steeds meer zelf stroom opwekken met behulp van de restwarmte van hun eigen installaties. Daardoor worden er ten minste tot de eeuwwisseling geen nieuwe centrales meer gebouwd. Nieuwbouw leverde Kema altijd veel werk op.

Kema richt zich daarom steeds meer op andere markten. Zo is het instituut bevoegd tot het toekennen van de zogenaamde ISO-9000-certificaten. Dat zijn een soort diploma's voor allerhande toeleveringsbedrijven, waaruit blijkt dat ze aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoen. Kema wil ook Internet-diensten gaan keuren.

De onderneming zoekt bovendien geografische uitbreiding. Steeds meer werk wordt verricht in het buitenland. Kema heeft vestigingen in de Verenigde Staten, Azië en Oost-Europa.