Klantenbinding

BEZITTERS VAN een schotel voor satellietontvangst hebben aan het kortste eind getrokken in een kort geding tegen de commerciële Nederlandse zenders.

Deze zijn overgeschakeld van analoge op digitale uitzending waardoor de bestaande schotels in één klap waardeloos werden. Dat is zuur voor de schotelbezitters, erkende de Amsterdamse rechtbankpresident Gisolf in zijn vonnis, maar hij kon er weinig aan doen. Tussen schotelbezitters en commerciële zenders bestaat namelijk geen juridisch relevante relatie die aanleiding zou kunnen geven tot enigerlei tegemoetkoming aan de gedupeerde ontvangers.

Nee dan de kabelexploitanten. Die hebben onmiskenbaar een hechte band met hun abonnees - gegrondvest op de traditie van het nutsbedrijf - en een vrijwel landelijke dekking. Zij hebben zich dan ook met hand en tand verzet tegen de wens van de nieuwe zender Sport7 om, voor twee gulden per abonnee per maand, in het standaardpakket te worden gevoegd. Aan de kabelexploitant de keuze dit bedrag om te slaan over alle abonnees - sportliefhebber of niet - dan wel voor eigen rekening te nemen.

Zo eenvoudig gaat dat niet. De kabelnetten zitten midden in de evolutie naar een zelfstandig medium met een grotere keuzevrijheid voor de consument die wordt gesymboliseerd door de komst van een decoder voor iedere aansluiting. Het gedurfde initiatief van de KNVB van Jos Staatsen is daarvoor geknipt. Maar ook de kabel kiest voor buigen of barsten. Met het grootste kabelnet A2000 voor groot-Amsterdam voorop willen exploitanten Sport7 toch weer aanbieden in een pakket met pakweg een kanaal voor soft-porno en een Chinese zender.

DIT SOORT koppelverkoop valt moeilijk te verenigen met de machtspositie van de lokale kabelnetten. Maar het ministerie van Economische Zaken - dat zich opwerpt als hoeder van de toegang tot de kabel - vindt dat er niet werkelijk sprake is van een monopolie omdat kabelconsumenten zich ook een schotelantenne kunnen aanschaffen. Al komt die zonder juridisch relevante relatie. Zo is de cirkel weer rond. Maar de wonderwereld van de elektronische snelweg, waarvoor Economische Zaken zich bij andere gelegenheden zo sterk maakt, heeft toch iets van zijn glans verloren.