Fiscus akkoord met deel collecties

DEN HAAG, 24 AUG. Het kabinet wil het mogelijk maken dat in de toekomst successierechten over belangrijke kunstcollecties aan de fiscus worden afgedragen in de vorm van een deel van die kunstcollectie. Tijdens het kabinetsberaad over de begroting van volgend jaar is deze week overeenstemming bereikt over een voorstel daartoe van staatssecretaris Nuis (OCW).

Nu is het in ons land nog zo dat over de waarde van erfenissen van kunst de successierechten in hun geheel in geld moeten worden betaald. Omdat erfgenamen van kunstvoorwerpen niet noodzakelijkerwijs ook over veel baar geld beschikken, leidt dat vaak tot de gehele of gedeeltelijke verkoop van kunstverzamelingen, die daardoor ook in het buitenland terecht kunnen komen.

Op het ogenblik is er wel op grond van de wet een lijst van belangrijke voorwerpen van kunst en cultuur in privébezit, die het land niet mogen verlaten. Het aantal voorwerpen op die lijst is echter relatief gering.

Nuis wil de nieuwe fiscale regeling invoeren om ook andere voor Nederland belangrijke kunstvoorwerpen te behouden. Volgens een woordvoerster van het ministerie van OCW is het niet de bedoeling om de depots te vullen, het gaat om kunst van museaal belang. Hoe de nieuwe regeling er in de praktijk gaat uitzien moet nog worden uitgewerkt: “Daarover staat nog geen letter op papier.”

Bij de uitwerking gaat het onder andere om de vaststelling van criteria om het belang te bepalen van de kunstcollecties en om procedures om te beslissen waar de aanwinsten naartoe gaan. Volgens de woordvoerster is het ook nog onduidelijk hoeveel de staat in de toekomst als gevolg van de nieuwe regeling aan belastinginkomsten gaat mislopen. Dat hangt ook af van de mate waarin van de regeling gebruik zal worden gemaakt.

In Frankrijk bestaat al enige tijd een dergelijke regeling. Een belangrijk gedeelte van de erfenis van de schilder Pablo Picasso is zo in het bezit gekomen van de Franse staat en ondergebracht in het Parijse Picasso-museum.