CD-branche en Internet

Naar aanleiding van het artikel 'CD-branche moet Internet gebruiken' (19 augustus), moet één hardnekkig misverstand worden rechtgezet. Het betreft het beleid van de Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers (NVPI) ten aanzien van bestellingen van CD's via Internet door particulieren.

Het is niet zo dat de platenindustrie, verenigd in de NVPI, jacht maakt op particulieren die via Internet een CD bestellen in een land buiten de Europese Unie of dit probeert te beletten. De distributiewijze is op zich niet zo relevant: of iemand een CD koopt op reis in de VS, via een antwoordkaart in een muziekblad, via de telefoon, of via Internet doet niet terzake. Zolang de particulier de CD's direct koopt of bestelt en niet verhandelt, is ook de nieuwe regel in de Wet op de Naburige Rechten over parallel-import op hem niet van toepassing. Anders wordt het, wanneer een importeur zijn geïmporteerde goederen via het netwerk aanbiedt.

Wat door ons over CD-bestellingen, via Internet is gezegd, is dat het fenomeen zelf toeneemt en dat uiteraard de juridische aspecten (naast andere aspecten zoals commerciële) worden bestudeerd. De rol van de aanbieder is hierbij relevanter dan die van de muziekliefhebber. Laat deze alstublieft van de muziek genieten.

    • Paul Solleveld
    • Directeur Nvpi