Bedrijfsleven ontevreden met wijziging Euro-OR

DEN HAAG, 24 AUG.Vertegenwoordigers van buitenlandse bedrijven en de werkgeversvereniging VNO-NCW zijn ontevreden over de wijzigingen die minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gisteren heeft aangebracht in zijn wetsvoorstel voor de Europese ondernemingsraad.

Melkert veranderde het voorstel naar aanleiding van gesprekken met Japanse en Amerikaanse Kamers van Koophandel en VNO-NCW. Ze vreesden dat Nederlandse wetgeving over de Euro-OR af zal wijken van Europese richtlijnen. Daardoor zou Nederland een onaantrekkelijk vestigingsland worden voor buitenlandse bedrijven in vergelijking met de rest van de Europese Unie.

De wijzigingen die Melkert heeft doorgevoerd betreffen het tijdstip waarop de Europese ondernemingsraad moet worden ingeschakeld en de maximale grootte van de raad van dertig personen. Door beide wijzigingen sluit het voorstel beter aan bij de Europese richtlijn.

De kritiek van de buitenlandse ondernemingen en de werkgeversorganisatie richt zich evenwel op een ander punt waarin Melkert afwijkt van de Europese richtlijn: de informatieplicht. In tegenstelling tot de richtlijn die de Euro-OR niet meer recht op informatie geeft dan over de gang van zaken bij Europese vestigingen, wil Melkert recht geven op informatie over alle vestigingen ter wereld van een multinational. Dit leidt er naar de overtuiging van multinationals toe dat ze gevoelige strategische informatie over hun activiteiten in landen buiten de EU door moeten spelen aan hun Euro-OR. Volgens de bewindsman berust deze aanname op een misverstand en krijgt de Euro-OR niet meer wereldwijde informatie dan doorgaans al in een jaarverslag staat. Multinationals hoeven naar zijn overtuiging geen strategische informatie te geven over zaken die zich buiten de grenzen van de Europese Unie afspelen als die geen effect hebben op de vestigingen binnen Europa. Reden waarom Melkert zijn voorstel op het punt van de reikwijdte van de informatieplicht niet wijzigt.

Melkert heeft het misverstand kennelijk niet uit de weg kunnen ruimen, want de partijen met wie hij deze week aan tafel zat zijn nog steeds ontevreden. “Een gemiste kans”, noemt VNO-NCW in een persverklaring het beperkte aantal wijzigingen. Volgens de Amerikaanse en Japanse Kamers van Koophandel heeft Melkert met zijn wijzigingen niet de dreiging weggenomen dat multinationals hun investeringen terugdraaien.