Winstdaling bij Polynorm

Polynorm uit Bunschoten, onder meer actief toeleverancier voor de auto-industrie, heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een nettowinst geboekt van 6,5 miljoen. In dezelfde periode vorig jaar bedroeg het nettoresultaat nog 11,4 miljoen. Per aandeel daalde de winst van 7,72 tot 4,30 gulden. De omzet daalde van 290,6 miljoen tot 266,2 miljoen.

Bij de divisie installatieprodukten was het resultaat wisselend. Deze groep verloor van januari tot en met juni 10 procent van haar omzet in Duitsland, waarvoor echter compensatie kon worden gevonden in de Benelux en Frankrijk. Zuid-Europa viel bij deze divisie eveneens terug, terwijl de omzet in Scandinavië, Groot-Brittannië en de VS juist toenam. Bij Polynorm Roosendaal (auto-toeleveranties) zette de omzetgroei zich door. De produktiecapaciteit zal in het tweede halfjaar bovendien volledig benut zijn. Voor het tweede halfjaar denkt Polynorm een nettowinst van circa 14,6 miljoen te boeken, een evenaring van de winst in dezelfde periode van 1995.