Winst NIB stijgt met 15 procent

De Nationale Investeringsbank (NIB) heeft het afgelopen halfjaar de nettowinst met 15 procent zien stijgen tot 73,5 miljoen. Voor de rest van het jaar verwacht de bank dezelfde winststijging. De NIB, waarvan de overheid een krappe meerderheid van de aandelen bezit, haalt de inkomsten voor een zeer groot deel uit de rente.

Het verschil tussen betaalde en ontvangen rente bedroeg in de eerste zes maanden van dit jaar 126,6 miljoen, 15 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze stijging wordt verklaard door de groei van de kredietportefeuille van 11 miljard naar 14 miljard. Het verschil van 3 miljard betreft voor het leeuwendeel leningen aan bedrijven (2,4 miljard). De overige 600 miljoen zijn uitgeleend in de vorm van hypotheken.

De inkomsten uit provisies stegen van 7,5 miljoen naar 9,8 miljoen. Deze stijging is vooral te danken aan het effectenbedrijf. Per 30 juni kwam het balanstotaal uit op 19,8 miljard. Eind vorig jaar was dat nog 18,1 miljard.