VS: sporen gifgas ontdekt in Golfoorlog

WASHINGTON, 23 AUG. Militairen van de anti-Iraakse alliantie zijn aan het begin van de Golfoorlog, in januari 1991, mogelijk zevenmaal blootgesteld aan chemische wapens. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie in een nieuw rapport bestemd voor oorlogsveteranen.

Het rapport vormt het antwoord op beschuldigingen van Golfoorlogveteranen die naderhand zijn ziek geworden, dat het Pentagon hun blootstelling aan gifgas verhult.

Alle zeven in het rapport gemelde incidenten deden zich voor in het noorden van Saoedi-Arabië, waar indertijd tienduizenden Amerikaanse militairen waren gelegerd. Maar het Pentagon onderstreepte dat er nog steeds geen bewijs is van een verband tussen chemische wapens en de naoorlogse ziekten onder tienduizenden veteranen, die collectief bekend staan als het Golfoorlogsyndroom. “Tot de dag van vandaag heeft geen lid van de (anti-Iraakse) coalitie een klinische koppeling gelegd tussen de ziekten van de veteranen van de Golfoorlog en hun dienst in de Perzische Golf”, aldus het op Internet beschikbaar gestelde rapport.

Bovendien zegt het Pentagon te twijfelen aan de geloofwaardigheid van enkele van de gemelde incidenten. Het Pentagon had eerder al twee van de incidenten bevestigd, die door Tsjechische troepen waren ontdekt. Deze zijn volgens de VS geloofwaardig. Daarentegen varieert de betrouwbaarheid van de andere incidenten aanzienlijk; in deze gevallen, aangemeld door Tsjechische en Franse troepen, kunnen chemische sporen slechts korte tijd aanwezig zijn geweest.

Hoe de chemische stoffen zijn vrijgekomen, staat niet vast. Het rapport geeft verschillende theorieen, waaronder een Iraakse aanval met gifgas. Maar die mogelijkheid wordt onwaarschijnlijk geacht. Een andere theorie is dat de chemische stoffen zijn vrijgekomen bij geallieerde bombardementen van Iraakse faciliteiten, maar dat zou eveneens onwaarschijnlijk zijn gezien de windpatronen.

In juni meldde het Pentagon dat militairen in het Golfgebied mogelijk in maart 1991 per ongeluk waren blootgesteld aan chemische stoffen bij de vernietiging van een Iraaks munitiedepot waar mogelijk chemische wapens lagen opgeslagen. In het nieuwe rapport wordt geen melding gemaakt van deze zaak. (AP)